افغانستان

قیصاری می‌گوید، که او پیشنهاد موقف از سوی حکومت سرپرست ط‌البان را قبول نکرده است!

آسواکانیوز(دوشنبه/۶سرطان/۱۴۰۱): نظام الدین قیصاری، از فرماندهان محلی پیشین در شمال کشور که تازه به دعوت کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان، به افغانستان برگشته می‌گوید، که برای او از سوی حکومت سرپرست ط‌البان پیشنهاد موقف داده شده؛ اما این پیشنهاد را نپذیرفته است.

قیصاری در ۲۰ سال گذشته از چهره‌های نزدیک به مارشال دوستم بوده است. او می‌گوید که هدف از بازگشت‌اش به کشور، یک‌جا ساختن اقوام افغانستان است و روند بسیج ساختن اقوام مختلف کشور را آغاز خواهد کرد.

او روز گذشته نیز گفت که باید حکومت کنونی همه شمول شود تا از همه اقوام افغانستان نماینده‌گی کند.

قیصاری صبح روز یک‌شنبه، ۵سرطان از ایران به کابل برگشت. او به دلیل از بهر بازداشت و توهین از سوی نیروهای امنیتی حکومت سرپرست ط‌البان افغانستان را به قصد ایران ترک کرده بود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button