افغانستان

وزارت داخله برای آسیب دیده‌گان از حمله اخیر برعبادت‌گاه هندو‌ها و سیک ها در کابل ۵۷ لک افغانی کمک نقدی کرد

آسواکانیوز(چهارشنبه/۸سرطان/۱۴۰۱): وزارت امور داخله حکومت سرپرست ط‌البان می‌گوید، که پس از بررسی‌های تیم فنی این وزارت برای آسیب دیده‌گان حمله بر عبادت‌گاه هندوها و سیک‌های افغانستان در کارته پروان از مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر کابل، ۵۷ لک افغانی کمک نقدی صورت گرفته است.

در حمله روز ۲۸ ماه جوزا به عبادت‌گاه سیک‌ها و هندو‌ها که مسوولیت را آن‌را داع‌ش به دوش گرفت، سه تن به شمول یک نیروی امنیتی، محافظ دهرمسال و عضو جامعه سیک‌ها کشته و هفت تن دیگر از سیک‌ها و هندو‌ها زخمی شدند.

حمله بر عبادت‌گاه سیک‌ها و هندو ها در کابل واکنش‌های ملی و بین‌المللی را به همراه شد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button