افغانستان

مولوی هبت‌الله: فرمایش خارجی‌ها را قبول نداریم حتی اگر بم اتم استفاده کنند!

آسواکانیوز(شنبه/۱۱سرطان/۱۴۰۱): مولوی هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت سرپرست ط‌البان در دومین روز نشست علما در کابل گفت که اگر بم اتم هم استفاده شود، به فرمایش خارجی‌ها کار نمی‌کند.

رهبر ط‌البان به روز جمعه، ۱۰سرطان در نشست علما که به ابتکار حکومت سرپرست ط‌البان برگزار شده است، اشتراک و سخنرانی کرد.

مولوی هبت‌الله در سخنرانی‌های خود از عملکرد نیروهای خود در ۲۰ سال جنگ یاد کرد و از حاکم شدن حکومت سلامی سخن زد.

او هیچ موردی را در باره حقوق زنان و بازگشایی مکاتب دخترانه یاد نکرد.

رهبر ط‌البان تاکید کرد که هیچ گاهی از راهی فشار با خارجی‌ها تعامل نمی کنند.

از سوی دیگر بالا کریمی، معاون سخنگوی ط‌البان گفته است که در سومین روز این نشست عالمان دین به سی کمیته تقسیم شده اند که نظریات و پیشنهادات خود را شریک می‌کنند.

این حالی است که هیچ کشوری تا اکنون حکومت سرپرست ط‌البان را به رسمیت نشناخته است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button