افغانستان

اتحادیه اروپا ۴۰ میلیون یورو برای حمایت از کودکان افغانستان کمک کرد!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۱۲سرطان/۱۴۰۱): صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) می‌گوید که اتحادیه اروپا ۴۰ میلیون یورو برای رسیده‌گی به وضعیت کودکان افغانستان کمک کرده است.

یونیسف در خبرنامه‌ای روز یک‌شنبه/۱۲سرطان گفته است که ۲۵ میلیون این کمک برای تهیه واکسین فلج کودکان و تطبیق واکسین پولیو و ۱۵ میلیون یورو آن در بخش حمایت از کودکان در این کشور به مصرف خواهد رسید.

یونیسف افزوده است که این کمک‌ها شامل حمایت از کودکان افغان که به کشورهای دیگر مهاجر می‌شوند، نیز است.

این پول توسط صندوق وجهی سازمان ملل برای اطفال و سازمان صحی جهان جهت حمایت از ده‌ها میلیون کودک افغان مصرف می‌شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button