آموزشافغانستان

قلندر عباد: مکتب‌های دخترانه به دلیل مشکل‌های اقتصادی بسته مانده است!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۱۵سرطان/۱۴۰۱): داکتر قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت‌عامه حکومت سرپرست ط‌البان می‌گوید، که مکتب‌های دخترانه در افغانستان به دلیل مشکل‌های اقتصادی بسته مانده است.

نزدیک به یازده ماه از روی‌کار شدن حکومت سرپرست ط‌البان در افغانستان سپری می شود؛ اما طرحی برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه کشور از سوی این حکومت آماده نشده است.

در حالی که ختران دانش آموز صنف اول الی ششم به مکتب‌های شان و دختران دانش‌جو می‌توانند به دانشگاه از بهر ادامه درس‌های شان بروند؛ اما در این میان دختران دانش‌آموز از صنف هفت الی دوازدهم اجازه ندارند که ادامه تحصیل کنند.

بسته‌ ماندن مکتب‌های دخترانه و گرفته شدن دست زنان از کار از علت‌‌های برجسته جامعه جهانی و کشور های غربی برای عدم به رسمیت شاخته شدن حکومت ط‌البان در افغانستان گفته می‌شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button