افغانستان

افغانستان در بدترین شاخص شکاف جنسیتی قرار گرفت!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۲۳سرطان/۱۴۰۱): مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی که روز چهارشنبه، ۲۲سرطان نشر کرده، ۱۴۶ کشور را در رابطه به نقش زنان در امور اجتماعی، سیاسی، تعلیم و صحی مورد بررسی قرار داده است. در این بررسی افغانستان در آخرین رده «۱۴۶» قرار گرفته است.

مجمع جهانی اقتصاد (WEF) گفته است که نزدیک به یازده ماه قبل ط‌البان در افغانستان به قدرت رسیدند و در این جریان افغانستان در بخش شاخص شکاف جنسیتی میان مرد و زن در رده اخیر یعنی ۱۴۶ قرار گرفته است.

پاکستان یک رده پیش‌تر از افغانستان در رده‌ای ۱۴۵ قرار دارد و همین‌گونه ایران نیز از جمله پنج‌ کشور اخیر قرار دارد که شکاف جنسیتی در آن‌ها میان مرد و زن در بدترین حالت قرار دارد. ایران ۱۴۳مین رده را از آن خود کرده است.

این در حالی است که روز گذشته دیدبان حقوق بشر نیز در گزارشی گفته است که بسته ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان، پیامد‌های ویرانگری را به دختران و خانواده در این کشور خواهد داشت.
نظر به گزارش مجمع جهانی اقتصاد آیسلند، فنلند، ناروی، نیوزیلند و سویدن در صدر فهرست جا دارند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button