افغانستان

معین تامیناتی وزارت داخله ط‌البان منصب‌های مهم را لایق نیروهای خودشان عنوان کرده است!

آسواکانیوز(شنبه/۱اسد/۱۴۰۱): معین تامیناتی وزارت داخله حکومت سرپرست ط‌البان در راس یک هیت به منظور عملی سازی تشکیلات جدید به لایت بدخشان سفر کرده است.

مولوی محمد محسن هاشمی، معین تامیناتی وزارت داخله ط‌البان در جریان سفرش به این ولایت گفته است که نیروهای آنان ۱۱ ماه بدون معاش کار کرده اند و در منصب‌های مهم دولتی گماشته می‌شوند.

او همچنان هدف سفرش را تصفیه صفوف نیروهای ط‌البان عنوان کرده است.

هاشمی افزوده است که به اساس فرمان رهبر ط‌البان تعداد پرسونل پولیس ولایت بدخشان به ۱۸۰۰ تن افزایش یافته است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button