آموزشافغانستان

حقانی: بخش تحصیلی کشور نیازمند کمک‌های جامعه جهانی است!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۲اسد/۱۴۰۱): عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست ط‌البان می‌گوید، که بخش تحصیلی کشور نیاز به کمک‌های جامعه جهانی دارد و رهبری این وزارت زمینه همکاری نهاد‌های بیرونی در این بخش را فراهم می‌نماید.

آقای حقانی این مورد را امروز یک‌شنبه، ۲اسد در نشستی با هیات رهبری این وزارت بیان کرده است. او هم‌چنان در این نشست به حفظ زمین‌های مربوط وزارت تحصیلات عالی و حل مشکل‌های مالیه نهاد تحصیلی خصوصی تاکید کرده است.

آقای حقانی به زیاست جامعات و تحصصات دینی این وزارت دستور داده که اسنادهای تحصیلی را بررسی و از جعل‌کاری در اسناد تحصیلی جلوگیری کنند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button