افغانستان

سرپرست وزارت خارجه: زنان در اداره های دولتی به ‌گونه‌ای مطمین به کارشان ادامه می‌دهند!

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت سرپرست در نشست تاشکند با محوریت افغانستان می‌گوید، که زنان افغان در فضای مطمین به کار در بخش‌های آموزش، صحت و تمام اداره‌های دولتی ادامه داده‌اند.

نشست تاشکند با یک روز تأخیر امروز سه‌شنبه، ۴اسد در پایتخت ازبکستان برگزار شده است. آقای متقی می‌افزاید که در شماری از مناطق افغانستان محیط مناسب برای زنان فراهم نشده و به وظیفه شان حاضر نمی باشند؛ اما حقوق شان را دریافت می‌کنند.

هم‌چنان آقای متقی می‌گوید، که نیروهای امنیتی «دفاعی و امنیتی» حکومت سرپرست توانسته‌اند که امنیت را به گونه‌ای کامل در افغانستان تامین کنند. او تصریح کرد که در حال حاضر بیش از یک‌صد‌هزار نفر در صف اردوی ملی و بیش از یک‌صد ۸۰هزار نفر دیگر در بخش پولیس در افغانستان ایفای وظیفه می‌کنند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button