افغانستان

ریاست پاسپورت: روزانه تا چهار هزار جلد پاسپورت توزیع می‌شود!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۴اسد/۱۴۰۱): مسوولان در ریاست پاسپورت می‌گویند که روزنانه تا «۴۰۰۰» جلد پاسپورت برای افغانان پاسپورت توزیع می‌کنند و گذرنامه به حد کافی نزد آنان وجود دارد.

با این حال متقاضیان پاسپورت که برای دریافت پاسپورت و طی مراحل اسناد شان به این اداره مراجعه می‌کنند، از تجربه تاخیر چندماهه و عدم شفافیت در ریاست پاسپورت شاکی اند.

هرچند مسوولان ریاست پاسپورت وزارت امور داخله حکومت سرپرست وعده دادند که مشکل‌های که در روند توزیع پاسپورت وجود دارد را حل می‌کنند؛ اما تا کنون مردم از تاخیر و مبهم بودن روند توزیع پاسپورت انتقاد می‌کنند.

روند دریافت پاسپورت از سوی ریاست پاسپورت از حضوری به آنلاین تبدیل شد و مسوولان در این ریاست می‌گویند که به اندازه کافی پاسپورت دارند و به همه‌ متقاضیان به نوبت توزیع خواهند کرد.

در حالی که در دولت پیشین یکی از اداره‌های که به گونه منظم کار خود را پیش می‌برد و متقاضیان از آن راضی بودند، اداره پاسپورت بود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button