افغانستان

دیدار وزیر امورخارجه با معین وزارت امور خارجه کوریا!

آسواکا ( جهارشنبه/۹ سرطان/۱۴۰۰): کابل- آقای محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه کشور با هام سنگ ووک،معین وزارت امورخارجه جمهوری کوریا در قصر ستوری دیدار نمود.

آقای اتمر ضمن قدردانی از کمک های سخاوتنندانه جمهوری کوریا در ابعاد مختلف سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و آموزشی در دو دهه گذشته تداوم این حمایت هاره بعد از خروج نیروهای نظامی از افغانستان خواهان است و دستاورد های مشترک بیست سال اخیر را قابل اهمیت دانست.

وزیر امور خارجه این نشست های مشورتی سیاسی میان دو کشور را با اهمیت گفته و برای تعقیب برنامه های تعهد شده این نشست با معین وزارت امورخارجه کوریا تبادل نظر نمود.

معین وزارت امور خارجه جمهوری کوریا گفته است که از روند صلح افغانستان حمایت خویش را اعلان کرد. و برای برقراری صلح دایمی با حفظ حقوق بشری در فغانستان اطمینان داد.
وزرای هردو کشور از همکاری های بیشتر در سازمان ملل و دیگر سازمان ها نیز صحبت نمودند

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button