افغانستان

هشدار یوناما به ط‌البان: اگر تغییر نکنید، همه چیز می‌تواند بدتر شود!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۲۵اسد/۱۴۰۱): دفتر معاونت سازمال ملل متحد در افغانستان یا یوناما از ط‌البان خواسته است که تجدید نظر کنند و فرصت را برای گام‌های لازم پیش‌رفت و اعتلای افغانستان از دست ندهند.

این نهاد سازمان ملل در افغانستان در فیسبوک خود نگاشته:« یک‌سال سپری شد و ط‌البان باید فکر کنند. بدون تغییر همه چیز می‌تواند بدتر شود.»

لینک یوناما: <a href=”http://<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FUNAMA.Dari%2Fposts%2Fpfbid0zEYnfkEwVLf7cTJDMUQTqFbsMQf7evtUuk77AumormU6ndMZkyBbqPrY8gywQF5Zl&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”194″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”>http://<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FUNAMA.Dari%2Fposts%2Fpfbid0zEYnfkEwVLf7cTJDMUQTqFbsMQf7evtUuk77AumormU6ndMZkyBbqPrY8gywQF5Zl&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”194″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>

در اعلامیه یونامه نیز افزوده شده که جامعه جهانی با کسانی‌که به حقوق احترام می‌گزارند و نماینده‌ همه افغانان استند، تعامل خواهد کرد.

یک سال از روی‌کار شدن حکومت سرپرست ط‌البان روز دوشنبه، ۲۵اسد تکمیل شد؛ اما هنوز دروازه مکتب‌های دخترانه در کشور بسته و زنان اجازه کار در اداره‌های دولتی به جز چند اداره معدود را ندارند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button