افغانستان

بانک مرکزی افغانستان یک نمایندگی خود را در ساختمان ریاست پاسپورت افتتاح کرده است!

آسواکانیوز(شنبه/۲۹اسد/۱۴۰۱): بانک مرکزی افغانستان یا « د افغانستان بانک» از ایجاد نمایندگی جدید خود در محوطه ریاست پاسپورت خبر داده است.

بانک مرکزی افغانستان در خبرنامه امروز شنبه، ۲۹ اسد گفته است که به منظور ایجاد سهولت در پروسه اخذ پاسپورت برای شهروندان، یک نمایندگی خود را در داخل ساختمان این ریاست ایجاد کرده است.

در این خبرنامه آمده است: « شهروندان پیش از این مجبور بودند برای تعرفه بانکی به افغانستان بانک مراجعه کنند و زمانگیر بود.»

بانک مرکزی افزوده است که این نمایندگی ۱۵ غرفه دارد که ۱۰ تن آن به مردان و ۵ دیگر زنان اختصاص داده شده است.

این در حالی است که شهروندان از کندی پروسه اخذ پاسپورت از حکومت کنونی شاکی اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button