افغانستان

باشنده‌گان اطراف جاده سرای شمالی-کوتل خیرخانه ده روز فرصت دارند تا خانه‌ها و جایداد‌ها در این موقعیت را ترک کنند»!

آسواکانیوز(دوشنبه/۳۱اسد/۱۴۰۱): شهرداری کابل به باشنده‌گان اطراف جاده سرای شمالی-کوتل خیرخانه دستور داده تا خانه‌ها و جایداد‌های که به گفته این اداره غصب شده را تا ده روز آینده تخلیه کنند.

خبرگزاری دولتی باختر در تویتی گفته است که باشنده‌گان سمت چپ جاده کوتل خیرخانه به دستور شهرداری کابل باید این جایداد‌ها و خانه‌ها را تخلیه کنند.

مسوولان شهرداری کابل امروز دوشنبه، ۳۱اسد گفته‌اند که جاده کوتل خیرخانه «از سرای شمالی الی سرکوتل خیرخانه» انکشاف می‌یابد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button