افغانستان

10 شهروند خارجی تابعیت افغانستان را کسب کردند!

آسواکا ( دوشنبه/۲۱ د سرطان/۱۴۰۰): وزارت عدلیه در خبرنامه ی گفته است که در شش ماه نخست سال مالی 1400، هفت شهروند خارجی درخواست کسب تابعیت افغانستان را کرده‌اند و پرونده‌های کسب تابعیت 10 شهروند خارجی از سوی وزارت عدلیه نهایی گردیده که شامل پرونده‌های امسال و سال گذشته می‌باشد.

این 10 تن، شهروندان کشورهای مختلف جهان اند که با نهایی شدن پرونده‌های کسب تابعیت شان توسط وزارت عدلیه و صدور فرمان از سوی مقام عالی ریاست جمهوری، رسماً تابعیت افغانستان را دریافت کرده‌اند.

امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه می گوید که پرونده‌های متقاضیان کسب تابعیت پس از بررسی در کمیسیون بررسی امور ترک تابعیت و کسب تابعیت به طی مراحل گذاشته شده و با نهایی شدن 10 پرونده، تنها 3 پرونده کسب تابعیت تحت کار وزارت عدلیه قرار دارد و به زودی نهایی خواهد شد.

از سویی ، در این مدت 102 تن از شهروندان افغانستان به دلیل کسب تابعیت کشورهای دومی، درخواست ترک تابعیت افغانستان را کرده اند.

در خبرنامه وزارت عدلیه گفته شده است که پرونده‌های ترک تابعیت این افراد را پس از بررسی در کمیسیون مربوطه، به طی مراحل گذاشته است که در شش ماه اول سال مالی جاری، 178 پرونده ترک تابعیت شامل پرونده‌های امسال و سال گذشته نهایی گردیده و پس از تصویب کابینه، از طرف مقام عالی ریاست جمهوری منظور شده است.

عمده‌ترین دلیل ترک تابعیت افغانستان، قوانین و مقررات شماری از کشورهایی است که اتباع افغانستان در آن زندگی می‌کنند و می‌خواهند تابعیت همان کشور را کسب کنند. این شمار کشورها، اعطای تابعیت به شهروندان خارجی را مشروط به لغو تابعیت قبلی شان کرده است و متقاضیان نمی‌توانند همزمان تابعیت دو کشور را داشته باشند.

قابل یادآوری است که روند طی مراحل پرونده‌های ترک تابعیت و کسب تابعیت به دلیل ارسال پرونده‌ها به ادارات امنیتی، وزارت مالیه و اداره ثبت احوال نفوس به منظور اطمینان از عدم مسوولیت جرمی، مالی و تثبیت هویت، نسبتاً طولانی می‌شود.

وزارت عدلیه از ادارات مربوط خواسته که در راستای طی مراحل سریع این پرونده‌ها با وزارت عدلیه همکاری نمایند تا سبب سرگردانی درخواست کنندگان نگردد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button