آموزشافغانستان

روزهای درسی دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه بلخ مشخص شد!

آسواکانیوز(شنبه/۵سنبله/۱۴۰۱): رهبری دانشگاه بلخ روزهای درسی را برای دختران و پسران مشخص ساخته است. به  اساس تصمیم تازه، دختران روزهای تاق و پسران روزهای جفت به دانشگاه می‌روند.

شماری از دانشجویان می‌گویند که این طرح جدید تفکیک جنسی از سوی رهبری دانشگاه به آنان ابلاغ شده است.

پیش ازاین این طرح در دانشگاه کابل نیز مطرح شده بود که ناخشنودی محصلان را در پی داشت.

در همین حال، ساعت‌های درسی از سه ساعت در روز به هشت ساعت ارتقا کرده است.

خلیل‌الله کلیوال، رییس دانشگاه بلخ افزوده است که این تصمیم بخاطر جلوگیری از مدغم شدن دختران و پسران در صنف گرفته شده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button