افغانستان

امرالله صالح: سه کتگوری داوطلب خارجی در صفوف طالبان حضور دارند!

آسواکا ( دوشنبه/۴ اسد/۱۴۰۰): امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری کشور بعد از ظهر امروز دوشنبه در صفحه فیسبوکش نوشته است که گروه طالبان از سوی لوی درستیز پاکستان رهنمایی استراتیژیک، هماهنگی و اکمال بدون وقفه مهمات میشوند. او میگوید که صاحب منصبان پاکستانی با استفاده از وسایل ارتباطی و اتکا به نقشه های گوگل هدایات عملیاتی را برای جنگجویان طالب صادر میکنند و نیاز نیست که صاحب منصب پاکستانی در صحنه باشد.

آقای صالح می افزاید که اعضای قطعه سرخ طالبان نقاب دارند زیرا از عواقب جنایات خود ترس دارند و چون محلی نیستند از افشای هویت خود بازهم می ترسند و بخاطر مراعات نمودن محرمیت عملیاتی زیاد گشت و گذار نمی کنند.

امرالله صالح میګوید که سه کتگوری داوطلب خارجی در صفوف طالبان حضور دارند. لشکر طیبه که تعلیمات اساسی و پیشرفته توسط اردوی پاکستان می بینند. بقایای القاعده که به جز کشتار و بی رحمی خصلت دیگر ندارند و کشتار در افغانستان را دروازه بهشت میدانند.

صالح ترکیب قوای دشمن را از دید استراتیژیک عبارت است از پاکستان – طالبان – گروه های افراطی و شبکه های عقده مند تروریستی میداند.

معاون اول اضافه میکند که در ترکیب و ایدیولوژی طالب هیچ تغییر بوجود نیامده است تنها هوشیاری و اتحاد ملی ما این گروه بدنام و آدم کش را ناکام خواهد ساخت.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button