افغانستان

وزارت عدلیه انجمن وکلای مدافع افغانستان را با این وزارت مدغم کرده است!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۱۳سنبله/۱۴۰۱): وزارت عدلیه در برنامه «حساب‌دهی دولت به ملت» گفت که بر اساس فیصله کابینه سرپرست، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را با این وزارت مدغم کرده است.

این وزارت می‌افزاید که انجمن وکلای مدافع افغانستان در ۱۷ دور، ارزیابی ۸۴۴ وکیل مدافع را تکمیل و به ۱۰ مورد شکایت در برابر وکلای مدافع رسیده‌گی کرده است.

وزارت عدلیه در نشست خبری امروز یک‌شنبه، ۱۳سنبله افزود که  ترتیب و توزیع بیش از ۴۱۵ جوازنامه وکالت، صدور بیش از ۴۸۲ کارت هویت و ۵۳۲ تعرفه به وکلای مدافع، از اجرات این وزارت طی یک سال پسین بوده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button