افغانستان

اداره عالی تفتیش ط‌البان: در یک‌سال گذشته مجموعاً ۱۳۹ تفتیش در مراجع مرکزی و محلی اجرا شده است!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۱۳سنبله/۱۴۰۱): عزت الله حقانی معاون اداره عالی تفتیش حکومت سرپرست ط‌البان در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت که امروز یک‌شنبه، ۱۳ سنبله در مرکز‌ رسانه‌های حکومت برگزار شده بود می‌گوید که طی یک سال اخیر، مجموعاً ۱۳۹ تفتیش از سوی این اداره در مراجع مرکزی و محلی اجرا شده است .

حقـانی می‌افزاید که در نتیجه اجرای این بررسی ها، ۲.۸ میلیارد افغانی و بیش از ۱۳ هزار دالر مبالغ قابل تحصیل به خزانه دولت و ۱.۵ میلیارد افغانی و ۷۷۹ دالر امریکایی مبالغ قابل تصفیه، دانسته شده است.

بر بنیاد گزارش اداره عالی تفتیش، از آغاز حکومت کنونی ط‌البان، تاکنون مبلغ بیش از ۱۲۵ میلیون افغانی و مبلغ ۱.۳ میلیون دالر تحصیل و شامل خزانه دولت گردیده و مبلغ ۳ میلیارد افغانی تصفیه شده است.

هم‌چنان در گزارش‌ این اداره آمده که مسوولان این اداره بررسی وجوه نقدی و دارایی های منقول ۵۷ اداره دولتی را در سطح مرکز تکمیل نموده که در نتیجه این بررسی ها، بیش از ۵۴۱ میلیون افغانی و ۲.۶ میلیون دالر وجوه نقدی قابل تحصیل، ۵۳۷ عراده وسایط، ۵۷۳ پایه کمپیوتر و ۷۴۹ قلم جنس مختلف النوع مفقود و ۶۱ جنس دیگر تخریب دانسته شده است.

گزارش‌‌ این اداره می افزاید که افزون بر این، این اداره ۱۹ مورد سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی، عدم تسلیمی وسایط، اختلاص و تزویر؛جمعاً مبلغ ۱۹۵ میلیون افغانی خساره وارده به دولت را تثبیت و جهت تعقیب عدلی به ادارۀ لوی څارنوالی ارسال نموده است..

به همین ترتیب، در جریان یک سال، به تعداد ۵۳ اعتراض بر یافته های بررسی این اداره مواصلت ورزیده که به ۴۱ اعتراض رسیدگی شده و نتایج آن با مراجع مربوطه شریک گردیده است.

به گفته مسوولان اداره عالی تفتیش در جریان یک سال، برای ۳۲۸ کارمند این اداره برنامه های آموزشی کوتاه مدت تدویر گردیده و هم اکنون، ۳۴ تن در برنامه یک ساله و ۳۳ تن دیگر در برنامه سه ماهه مصروف فراگیری آموزش های مسلکی می باشند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button