افغانستان

دو تن به شمول یک شهروند پاکستانی در پیوند به فروش مواد نشه‌آور از کابل بازداشت شدند!

آسواکانیوز(شنبه/۱۹سنبله/۱۴۰۱): وزارت امور داخله حکومت سرپرست ط‌البان می‌گوید که دو تن به شمول یک زن که شهروند پاکستان است را در پیوند به فروش نشه‌آور نوع تابلیت«کا» از شهر کابل بازداشت کرده‌اند.

این افراد که از حوزه پانزدهم امنیتی شهر کابل بازداشت شده‌اند، از نزد شان ۲۷۰۰ قرص تابلیت «کا» به دست آمده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button