آموزشافغانستان

سرپرست وزیر تحصیلات عالی ط‌البان مورد تقدیر قرار گرفت؛ اما مردم نا راض!

وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست ط‌البان با پخش خبرنامه‌ای گفته است که عبدالباقی حقانی، سرپرست این وزارت در حاشیه برنامه حساب‌دهی دولت به ملت از سوی رهبری حکومت تقدیر شده است.

این در حالی است که اکثر شهر‌وندان افغان از کارکردهای وزارت تحصیلات عالی در یک سال گذشته، به گونه‌ای نا راض‌‌اند و آن را مورد انتقاد تند قرار داده‌اند.

در خبرنامه آمده که رهبری حکومت سرپرست ط‌البان از اداره‌های دولتی و رسانه‌هایی که در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت با ارایه کارکرد‌های شان قناعت جمع را حاصل کردند، مورد ستایش و تقدیر قرارداده شدند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button