افغانستان

وزارت دفاع آمریکا پرونده مهاجران افغانستان را بازرسی می‌کند!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۶میزان/۱۴۰۱): پس از آن که احتمال تهدید امنیتی از سوی شماری از سناتوران آمریکایی توسط مهاجران افغان مطرح شد، پنتاگون روند بازرسی پرونده‌های مهاجران را از سر گرفت.

رسانه‌های آمریکایی گزارش کرده اند که شماری از سناتوران آمریکایی از بازرسی نشدن شماری از پناه‌جویان افغانستان ابراز نگرانی کرده اند.

این سناتوران در نامه‌ای عنوانی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفته اند که بیش از ۳۰۰ فرد تخلیه شده از افغانستان مورد بازرسی قرار نگرفته اند و احتمال تهدید وجود دارد.

این در حالی است که پس از سقوط حکومت پیشین بیش از هزاران شهروند افغانستان به آمریکا منتقل شدند و اکنون هم هزاران تن دیگر که با آمریکایی‌ها کار کرده اند در افغانستان باقی مانده اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button