افغانستان

هزینه دریافت تذکره برقی سه برابر افزایش یافته است!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۱۹میزان/۱۴۰۱): شهروندان افغانستان می‌گویند که پول دریافت تذکره الکترونکی از سوی ط‌البان سه برابر افزایش یافته است.

شماری از شهروندان می‌گویند که اداره احصاییه ط‌البان هزینه دریافت تذکره الکترونکی را از ۱۰۰ افغانی به ۳۰۰ افغانی افزایش داده اند.

مظهرالدین، یکی از شهروندان کابل می‌گوید که پیش از این هزینه هر عدد تذکره الکترونکی ۱۰۰ افغانی بود، اما در تعرفه‌های جدید بانکی از متقاضیان ۳۰۰ افغانی گرفته می‌شود.

در همین حال، شهروندان از کندی کار اداره احصاییه شکایت می‌کنند و می‌گویند که شماری از تذکره‌ها الی سه ماه طول می‌کشد تا به دست بیاید.

اداره احصاییه ط‌البان دلیل افزایش هزینه تذکره برقی را قطع شدن کمک‌های خارجی می‌داند.

محمد حلیم رافع، سخنگوی اداره ط‌البان می‌گوید که حکومت پیشین از طریق کمک‌های خارجی تمویل می‌شد، اما ط‌البان از طریق افزایش تعرفه بانکی خود را تمیول می‌کنند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button