افغانستان

حکومت ایران ده‌ها مهاجر افغان را به اتهام اشتراک در اعتراضات این کشور اخراج کرده است!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۱۰عقرب/۱۴۰۱): ده‌ها تن از مهاجران افغان مدعی اند که حکومت ایران آنان را به اتهام دست داشتن در اعتراضات ضد حکومتی این کشور اخراج کرده است.

شماری از مهاجران افغان که به تازگی از ایران اخراج شده‌اند، می‌گویند که حکومت این کشور آنان را به اتهام اشتراک در اعتراضات سراسری در ایران به افغانستان فرستاده است.

مقام‌های محلی ولایت هرات می‌گویند که در پی اعتراضات مردمی در  ایران، روند اخراج مهاجران افغان نیز افزایش یافته است.

این در حالی است که مهاجران افغان از ترس اخراج توسط ماموران پولیس ایران به شکل پنهانی در این کشور به سر می‌برند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button