آموزشافغانستان

چهار تن از بازماندگان حمله‌ی آموزشگاه کاج عضو ۱۰ نفر برتر کانکور امسال هستند!

آسواکانیوز(شنبه/۱۴عقرب/۱۴۰۱): هم‌زمان با اعلام نتایج آزمون کانکور سراسری سال ۱۴۰۱، مدیر آموزشگاه کاج می‌گوید که از میان ۱۰ نفر برتر آزمون کانکور امسال، چهار تن آنان بازماندگان آموزشگاه کاج هستند.

فاطمه از جمله دانش‌آموزان آموزشگاه کاج است که در اثر حمله‌ی انتحاری از ناحیه سر و چشم آسیب دیده است؛ اما با کسب ۳۱۳ نمره در رشته کمپیوتر ساینس کابل کامیاب شده است.

حمیدالله، از زخمیان دیگر آموزشگاه کاج است که از ناحیه کمر آسیب دیده است. او با بدست آوردن ۳۴۲ وارد دانشکده طب معالجوی کابل شده است.

روی هم رفته، نازدانه زخمی دیگر از حمله‌ی خونین آموزشگاه کاج است که با کسب ۲۹۷ نمره در کانکور سراسری ۱۴۰۱ به دانشگاه طبی کابل راه یافته است.

طاهره نیز از بازماندگان حمله انتحاری آموزشگاه کاج است که با بدست آوردن ۲۹۳ نمره به دانشکده طب دانشگاه البیرونی کامیاب شده است.

به گفته‌ی مدیر آموزشگاه کاج، چهارم نمره، ششم، هشتم و دهم نمره آزمون کانکور امسال از میان بازماندگان آموزشگاه کاج استند.

قابل یادآوری است که هیچ دختر در فهرست ده نفر برتر آزمون کانکور امسال وجود ندارد؛ این در حالی است که پیشتازان دو دوره کانکور سراسری گذشته دختران بودند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button