افغانستانسیاست

سیگار: فساد گسترده و مدیریت دولت از سوی یک حلقه محدود از یاران اشرف غنی یکی از عوامل سقوط نظام جمهوری در افغانستان بود!

آسواکانیوز(جمعه/۲۷عقرب/۱۴۰۱): اداره بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان یا سیگار در یک گزارش که از تحقیق خود درباره عوامل عمده سقوط نظام جمهوری در افغانستان شده است، منتشر کرده است. در این گزارش آمده که فساد گسترده و مدیریت دولت توسط یک حلقه محدود از یاران اشرف غنی، یکی از عامل برجسته سقوط جمهوریت در این کشور بوده است.

در تحقیق سیگار که در تبانی با ۶۰ تن از مقام‌های آمریکایی، افغان و کارشناسان تهیه شده، نگاشته‌ است که عدم درک خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، نبود نماینده دولت پیشین در روند گفت‌وگو‌های صلح میان آمریکا و ط‌البان، میل نداشتن ط‌البان به مصالحه و تاکید اشرف غنی، رییس جمهوری پیشین به ادغام ط‌البان در دولت، از عوامل اصلی سقوط به شمار می‌روند.

این نخستین بار است که سیگار یکی از اداره‌های دولتی آمریکا پس ازسقوط نظام جمهوری و روی کار شدن ط‌البان در افغانستان، نتایج ارزیابی خود را اعلام می‌کند.

این گزارش مفصل از سوی سیگار به کنگره آمریکا تهیه شده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button