افغانستان

مایکل مک کینلی: « اشرف غنی در جریان قدرتش از واقعیت‌ها دور و در سرزمین خیالی زنده‌گی می‌کرد»!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۱ قوس/۱۴۰۱): سفیر پیشین آمریکا برای افغانستان می‌گوید، که اشرف غنی، رییس جمهوری پیشین افغانستان زمانی که بر کرسی قدرت تکیه زده بود، از واقعیت‌های افغانستان فاصله آشکار داشت و در یک سرزمین خیالی حیات خود را پیش می‌برد.

مایکل مک کینلی این مورد را با سیگار یا بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان بیان کرده است. سیگار در گزارش قبلی خود شش عامل سقوط نظام جمهوری در افغانستان را به بررسی گرفته بود.

در گزارش سیگار درباره شش عامل سقوط نگاشته شده بود که یکی از علت‌های فروپاشی نظام پیشین غفلت آقای غنی از واقعیت‌های نگران کننده بود که افغانستان با آن روبه‌رو و حتی در روز‌های نخست حکومتش، مشهود بود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button