آموزشافغانستان

از دانش‌آموزان صنف دوازدهم دختر در لوگر امتحان سالانه اخذ می‌شود!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۸قوس/۱۴۰۱): مسئولان در ریاست معارف ولایت لوگر گتفه اند که امتحان سالانه صنف دوازدهم مکتب‌های دخترانه اخذ می‌شود.

محمد شاهپور عرب، سخنگوی ریاست معارف این ولایت گفته است که طبق هدایت رسمی وزارت معارف، پس از سپری شدن امتحان سالانه پسران، امتحان تمام دختران صنف دوازدهم گرفته خواهد شد.

به گفته شاهپور، امتحان دختران به تاریخ ۱۶ قوس در یک روز از تمام مکتب‌های لوگر گرفته می‌شود.

این در حالی است که دختران بالا از صنف ششم، یک سال تعلیمی را در خانه سپری کرده‌ و از درس‌ها محروم شده‌اند.

گفتنی است، با آنکه دختران یک سال تعلیمی را در خانه سپری کرده‌اند، می‌گویند که به گونه‌ی شخصی درس خوانده اند و از حکومت می‌خواهند که صنف آنان را ارتقا دهد.

تا اکنون مشخص نیست که امتحان سالانه دختران صنف داوزده تنها در ولایت لوگر اخذ می‌شود یا این روند در دیگر ولایت هم آغاز خواهد شد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button