آموزشافغانستان

عبدالسلام  ضعیف: گماشتن افراد بی کفایت، ادارات دولتی را فلج می‌کند!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۱۵قوس/۱۴۰۱): عبدالسلام ضعیف، عضو ارشد ط‌البان در واکنش به اظهارات وزیر تحصیلات عالی می‌گوید که افراد باید نظر به شایستگی و استعداد شان وارد دانشگاه‌ها شود.

آقای ضعیف در رشته توییتی گفته است که اصول و معیارهای شمولیت در دانشگاه‌ها رعایت شود و کسانی می‌خواهند وارد دانشگاه شوند، باید سند صنف دوازده یا چهارده را داشته باشند.

او همچنان افزوده است که اعطای مدرک لیسانس و ماستری مطابق توانای و استعداد افراد داده شود نه به اساس افتخارات یا ویژه‌گی آنان.

آقای ضعیف این سخنان را در حالی بیان کرده است که ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی ط‌البان، در سخنرانی خود در ولایت هرات گفت، از عالمان دین برای ورود به نهادهای تحصیلی امتحان گرفته نشود.

او همچنان افزود که امتیازات افراد ط‌البان نظر به ماین‌های که در جریان جنگ ۲۰ سال اخیر جاسازی کرده اند، تعیین شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button