افغانستان

آمریکا: مشروعیت ط‌البان وابسته به نحو رفتار آنان با زنان و دختران افغان است!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۱۷قوس/۱۴۰۱): توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان روز گذشته، ۱۶قوس در تویتی نگاشته که مشروعیت ط‌البان در افغانستان وابسته به طرز رفتار آنان با زنان و دختران افغان است.

با این حال ۱۵ ماه از اعلام حکومت سرپرست ط‌البان در افغانستان سپری می‌شود؛ اما هیچ کشوری جراات نکرده که آنان را به رسمیت بشناسد و آمریکا قبل هشدار داد، هر کشور که ط‌البان را به رسمیت بشناسد با تحریم این کشور رو‌به رو خواهد شد.

آقای وست روز گذشته با هیات ط‌البان به رهبری ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت سرپرست ط‌البان دیدار کرده است. در تویت توماس وست آمده: <<در این دیدار که در ابوظبی صورت گرفت، با ط‌البان در میان گذاشته شد که ثبات اقتصادی، اجتماعی و مشروعیت داخلی و جهانی ط‌البان وابسته به نحو برخورد آنان با زنان و دختران افغان است.>>

نماینده ویژه آمریکا افزوده که در این دیدار وضعیت در حال وخیم حقوق بشر به ویژه زنان و دختران افغان، وضعیت امنیتی، مبارزه ط‌البان با داع‌ش، اقدام حکومت ط‌البان برای محیط تجارتی و پاسخ جامعه جهانی به بحران انسانی جاری در افغانستان را مورد بحث قرار داده‌اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button