آموزشافغانستان

سازمان ملل خواهان لغو فوری تصمیم بسته شدن دانشگاه‌ها به روی دختران افغان شد!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۳۰قوس/۱۴۰۱): سازمان ملل متحد در افغانستان تصمیم طالبان مبنی بر تعلیق حضور دختران و زنان در پوهنتون ها را محکوم میکند و خواستار لغو فوری این تصمیم است

کابل، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲ – خانواده سازمان ملل متحد و تمامی جامعه بشردوستانه در افغانستان در خشم میلیون ها افغان و جامعه بین المللی در مورد تصمیم مقامات حاکم طالبان مبنی بر بستن پوهنتون ها الی امر ثانی به روی محصلین زن در سراسر کشور شریک است و از مقامات حاکم می خواهد که فوراً از این تصمیم منصرف شوند.

سازمان ملل متحد و شرکای بشردوستانه آن از مقامات حاکم می خواهد که مکاتب دخترانه بالای صنف ششم را بازگشایی نموده و به تمام پابندی های که زنان و دختران را از مشارکت کامل در زندگی عامه روزمره باز می دارد پایان دهند.

ممنوعیت حضور زنان در پوهنتون ها ادامه ی سیاست‌های تبعیض‌آمیز هدفمندی است که توسط طالبان علیه زنان اعمال شده است. از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ مقامات حاکم دختران را از رفتن به مکاتب متوسطه منع کرده اند، آزادی گشت و گذاز زنان و دختران را محدود کرده اند، زنان را از اکثر حوزه های کاری محروم کرده اند و آنها را از استفاده از پارک ها، اماکن ورزشی و حمام های عمومی منع کرده اند. این محدودیت ها با حبس زنان و دختران افغان در چهار دیواری خانه هایشان میانجامد.

جلوگیری از مشارکت معنادار نیمی از جمعیت در جامعه و اقتصاد، تأثیر مخربی بر تمام کشور خواهد داشت. افغانستان را در معرض انزوای بیشتر بین المللی، مشکلات اقتصادی و معضلات دیگر قرار خواهد داد که میلیون ها تن را برای سال های آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد. سازمان ملل متحد تخمین میکند که محدود کردن زنان از کار می تواند منجر به زیان اقتصادی الی یک میلیارد دالر – یا الی پنج درصد از تولید ناخالص داخلی کشور گردد. ممنوعیت حضور زنان در پوهنتون ها، از جمله معلمان و استادان پوهنتون زن به زیان های اقتصادی بیشتری کمک خواهد کرد.

تعلیم و تربیه یکی از حقوق اساسی بشری است. کنار گذاشتن زنان و دختران از تحصیلات متوسطه و عالی نه تنها این حق را از آنها سلب می کند، بلکه جامعه افغانستان را به طور کلی از مزایای کمک های زنان و دختران محروم می کند. این امر تمام افغانستان را از یک آینده محروم میسازد.

اقداماتی که توسط مقامات حاکم برای حذف زنان و دختران از تحصیل، کار و سایر عرصه های زندگی انجام می شود، خطر ازدواج های اجباری و زیر سن و همینگونه خشونت و سوء استفاده را افزایش می دهد.

ادامه تبعیض علیه بیش از نیمی از نفوس کشور مانع دسترسی افغانستان به جامعه ای فراگیر خواهد شد که در آن همه بتوانند با عزت زندگی کنند و از فرصت های برابر برخوردار باشند.

سازمان ملل متحد در افغانستان و شرکای بشردوستانه اش به طالبان یادآوری می کند که سلب اراده آزاد زنان برای انتخاب سرنوشت خویش، آنها را سلب قدرت و به طور سیستماتیک از تمام جنبه های زندگی عامه و سیاسی شان کنار میزند، این امرعقب گرایانه در تضاد با تمام ستندردهای جهانی حقوق بشر قرار میگیرد که جوامع صلح آمیز و با ثبات بر آن استوار است. این تصمیم یک عامل منفی برای افغان های مقیم خارج از کشور خواهد بود که به کشور بازگردند و باعث تشویق بیشتر افراد به فرار از کشور خواهد شد.

یادداشت: متن بالای و متحوای آن از سوی سازمان ملل متحد نوشته و منتشر شده است، در این صورت آسواکانیوز در پیوند به محتوای آن مسوولیت ندارد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button