افغانستان

رییس جمهوری ترکمنستان اجازه تمدید برق وارداتی به افغانستان را داده است!

آسواکانیوز(دوشنبه/۵جدی/۱۴۰۱): آژانس اطلاعاتی دولتی باختر گزارش داده است که سردار بردی محمدآف، رییس جمهوری ترکمنستان اجازه تمدید برق ارسالی به افغانستان را داده است.

طبق گزارش، شرکت دولتی برق ترکمنستان « ترکمن انرگو» اجازه یافته است قرارداد برق وارداتی این کشور را با شرکت برق رسانی افغانستان «برشنا» تمدید کند.

گفتنی است که اوزبیکستان برق وارداتی خود را به افغانستان ۶۶درصد کاهش داده که در نتیجه شهروندان افغانستان با پرچاوی سنگین برق مواجه شده‌اند.

باشنده‌گان کابل از افزایش پرچاوی برق شاکی اند و می‌گویند که در طول یک شبانه روز حدود چهار ساعت برق دریافت می‌کنند.

برق افغانستان وابسته به کشورهای همسایه است و این روند در فصل سرما با افزایش پرچاوی برق روبرو می‌شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button