افغانستان

نسیبه: منع کار زنان افغان در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی روند کمک‌رسانی را متاثر خواهد کرد!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۶جدی/۱۴۰۱): لانا نسیبه، نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل، تصمیم حکومت سرپرست ط‌البان مبنی بر تعلیق درآوردن کار زنان در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان را محکوم کرده است.

خانم نسیبه در خبرنامه‌ای که در این‌باره منتشر کرده، افزوده که در حال حاضر دو بر سه جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد و شش میلیون شهروند این کشور با خطر قحطی روبه رو اند، این اقدام ط‌البان روند فراهم‌سازی کمک‌های بشردوستانه را برای افغانان متاثر خواهد کرد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button