افغانستان

جنرال فیض حمید، رییس سازمان استخباراتی پاکستان (ISI )به دعوت رهبری امارت اسلامی به کابل آمده است!

آسواکا ( شنبه/۱۳ سنبله/ ۱۴۰۰): تا اکنون منابع رسمی در افغانستان آمدن جنرال فیض حمید را تایید یا رد نکرده اند، اما کامران خان، خبرنگار پاکستانی نوشته است که بلند پایه ترین مقام خارجی از پاکستان به دعوت رسمی شورای طالبان به کابل رفته است.

طالبان در روز های گذشته گفته بودند که در زمان اعلام حکومت امارت اسلامی در افغانستان، مقام های بلند پایه و دیپلومات های کشور های خارجی در کابل حضور خواهند داشت.

مقام های طالبان هنوز در باره آمدن و دعوت حمید فیض به کابل به رسانه ها چیزی نگفته اند و دلیل آمدن این مقام بلند پایه پاکستانی نیز به کابل روشن نیست.

شماری از منابع آگاه می گویند: جنرال حمید فیض رییس استخبارات پاکستان ( (ISIدرهوتل سرینا در کابل با منصور احمد خان، سفیر پاکستان در افغانستان در حال نوشیدن چای دیده شده اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button