افغانستان

کمک نقدی وزارت خارجه به زخمیان انفجار!

وزارت خارجه حکومت سرپرست ط‌البان با انتشار عکس‌ زخمیان از انفجار روز گذشته، می‌گوید که به قربانیان این رویداد کمک نقدی صورت گرفته است.

وزارت خارجه در بیانیه‌ای می‌گوید که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت از زخمیان در شفاخانه چهارصد بستر و ایمیرجنسی دیدار کرده است.

انفجار روز گذشته در دروازه ورودی وزارت خارجه از کارمندان این وزارت تلفات گرفت و مسوولیت این حمله را گروه داع‌ش پذیرفت.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button