آموزشافغانستان

منع تحصیل دختران؛ دانشجویان پاکستانی که در افغانستان تحصیل می‌کردند، خواهان ادامه‌ی تحصیل در کشور خود هستند!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۲۵جدی/۱۴۰۱): شماری از دختران دانشجو پاکستانی که در دانشکده‌های پزشکی افغانستان تحصیل می‌کردند، پس از ممنوعیت دختران از دانشگاه‌ها، به پاکستان برگشتند و خواهان ادامه تحصیل در کشور خود شده‌اند.

بیش از ۱۰۰ دانشجو با راه‌اندازی دادخواهی، خواهان پذیرش در دانشکده‌های مورد نظر در پاکستان شدند.

این دختران گفته اند:« دختران در افغانستان نمی‌توانند تحصیل کنند، زیرا ط‌البان حق تحصیل را از آنان گرفته‌اند.»

دختران محروم از تحصیل از مقام‌های پاکستان خواسته‌اند که به خواست آنان توجه کنند و آنان را در دانشکده‌های پزشکی دولتی شامل کنند.

گفتنی‌ست که رهبری حکومت سرپرست ط‌البان در اخیرا حضور دختران از دانشگاه‌های افغانستان به تعلیق درآورد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button