افغانستان

امتحان عقیده از کارمندان دولتی؛ ط‌البان به کارمندان که صورت شان با سنت برابر باشد ۱۰ نمره امتیازی می‌دهد!

آسواکانیوز(شنبه/۱دلو/۱۴۰۱): در ادامه‌ی اخذ امتحان عقیدتی از کارمندان حکومت، ریاست دعوت و ارشاد حکومت سرپرست ط‌البان از کارمندان دادستانی کل آزمون عقیدتی گرفته است.

در این آزمون تاکید شده است، برای کسانی که صورت و سیرت شان با سنت برابر باشد، ۱۰ نمره امتیازی داده می‌شود.

پارچه‌ی سوالات که در رسانه‌ها درز کرده است، سوال نخست این آزمون از «کلمه‌ای طیبه» شروع شده است.

سوالات متباقی نیز در باره فرایض وضو، غسل و تیمم است.

بیشتر کارمندان ادارات دولتی امتحان عقیده را سپری کرده‌اند و در شماری از ادارات عقیده تدریس می‌شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button