افغانستان

جرایم مالیاتی مالیه‌دهندگان معاف شد!

آسواکانیوز(دوشنبه/۱۰دلو/۱۴۰۱): وزارت مالیه حکومت سرپرست ط‌البان می‌گوید که بر اساس «لطف و شفقت» ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این حکومت، جرایم مالیاتی معاف شده است.

این وزارت در خبرنامه‌ای روز یک‌شنبه،۹دلو گفت که مالیه دهندگان باقیات سال گذشته خود را تا آخر سال مالی جاری پرداخت کنند.

در این خبرنامه همچنان آمده است که تحویلی‌هایی که به‌صورت قسط و یا مجموعی قبل از تاریخ ۱۵ ماه قوس ۱۴۰۱ تحصیل شده، از حکم معافیت جرایم مالیاتی مستثنا است، اما پس از این تاریخ جرایم تحصیل شده، قابل واپس است و از طریق سيستم ریاست عواید برای سال‌های آینده، مالیه پیش پرداخت محسوب می‌شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button