افغانستانمنطقه

مسکو نشستی در باره‌ی افغانستان برگزار خواهد کرد!

آسواکانیوز(شنبه/۱۵دلو/۱۴۰۱): مسکو هفته‌ی آینده میزبان نشستی در باره‌ی افغانستان خواهد بود که در این نشست مشاوران شورای امنیت کشور‌های منطقه اشتراک خواهند کرد.

 خبرگزاری تاس روسیه روز جمعه خبر داد که این نشست هفته‌ی آینده برگزار خواهد شد.

ضمیر کابلوف نماینده‌ی ویژه‌‌ی روسیه برای افغانستان، به این خبرگزاری گفت که این نشست با اشتراک مشاوران شورای امنیت  ملی کشور های پاکستان، هند، چین و کشور های آسیای مرکزی برگزار می‌شود؛ اما تاریخ دقیق آن معلوم نیست.

روسیه در ماه نوامبر سال ۲۰۲۲، نشست را بنام« فارمت مشورتی مسکو در باره افغانستان» نیز برگزار کرد و کشورهای منطقه در آن اشتراک داشت؛ اما نماینده‌ی حکومت سرپرست طالبان دعوت نشده بود.

روسیه و کشورهای منطقه پس از تسلط حکومت سرپرست، همواره نگرانی خود را در رابطه به راه یافتن گروه‌های تروریستی از طریق افغانستان به این کشور ها ابراز کرده است؛ اما مقام های حکومت سرپرست گفته است که خاک افغانستان بر علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button