آموزشافغانستان

برگشت ۲۰ تن از فارغ تحصیلان نظامی افغانستان به کشور!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۲۰دلو/۱۴۰۱): وزارت دفاع حکومت سرپرست طالبان، می‌گوید که ۲۰ تن از فارغ تحصیلان نظامی، از هند به کشور برگشت.

مسوولان این وزارت می‌افزاید که این نظامیان نظر به هدایت این وزارت، برگشتند و چند ماه قبل هم چندین تن از نظامیان به کشور شان آمده بودند و از سوی این وزارت در جمع اردوی ملی جذب شدند.

بعد از روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان، نظامیان که در حکومت پیشین به کشور‌های دیگر به فراگیری آموزش‌های نظامی رفته بودند، بیشتر آنان از بی سرنوشتی خود نگران بودند و تعداد کمی آنان به کشور برگشتند، که از سرنوشت زیاد آنان خبری نیست.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button