افغانستان

توماس ویست: تا زمانی‌ که حکومت سرپرست گام‌های جدی برندارد جهان با آنان تعامل نخواهد کرد!

آسواکانیوز(شنبه/۱۳حوت/۱۴۰۱): توماس ویست نماینده‌ی ویژه‌ی آمریکا برای افغانستان، در یک مصاحبه‌ی خود با طلوع نیوز گفت که حکومت سرپرست افغانستان تا حال برای عادی سازی رابطه‌ای خود با آمریکا گام‌های جدی بر نداشته‌اند.

او می‌افزاید که تا زمانی کابل گام‌های جدی به خاطر تعامل با جهان برندارد، نمایندگی آنان در سازمان ملل به آنها داده نخواهد شد، و هم‌چنان ذخیره‌های ارزی آنان از سوی آمریکا باز نخواهد شد.

آقای ویست می‌گوید که با این همه، هنوز آمریکا خواهان گفت‌و‌گو با حکومت افغانستان است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button