آموزشافغانستان

کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از ساخت دو مکتب در خوست خبر داده است!

آسواکانیوز(شنبه/۱۳حوت/۱۴۰۱): کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می‌گوید که برای دختران و پسران در منطقه‌ای «قلموال» ولایت خوست دو مکتب ایجاد کرده‌اند.

این سازمان روز شنبه، ۱۳حوت در خبرنامه‌ای گفت که از آموزش با کیفیت دختران و پسران حمایت می‌کند.

این مکتب‌ها در حالی گشایش میابد که تا اکنون هیچ گونه امیدواری برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه از سوی حکومت سرپرست افغانستان اعلام نشده است.

دختران بالا از صنف ششم حدود دو سال می‌شود که از آموزش محروم شده‌اند.

در همین حال، وزارت تحصیلات عالی حضور دختران در دانشگاه‌ها را نیز تا مدت نامعلوم تعلیق کرد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button