افغانستانفقر

معاونیت اقتصادی: نزدیک به ۳۰ هزار گدا از شهر کابل جمع‌آوری شده است!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۱۶حوت/۱۴۰۱): معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا می‌گوید که از شروع برنامه جمع‌آوری گداها در شهر کابل، تا اکنون ۲۹ هزار و ۴۰۳ گدا جمع‌آوری شده است.

طبق معلومات معاونیت اقتصادی، از میان گداهای جمع‌آوری شده ۱۲ هزار و ۴۵۹ آن زنان استند که پس از ارزیابی پنج‌هزار و ۷۸۹ تن آنان مستحق و شش‌هزار و ۶۷۰ تن دیگر شان گداهای حرفه‌یی شناسایی شده‌اند.

به همین شکل، سه هزار و ۹۲۴ گدای جمع‌آوری شده مردان استند که پس از بررسی، یک هزار و ۲۵۰ تن آنان مستحق و دو هزار ۶۷۴ تن دیگر گداهای حرفه‌ای شناسایی شده‌اند.

در جمع گداها، ۱۳ هزار و ۲۰ تن آنان را کودکان تشکیل می‌دهند که ۴ هزار و ۵۳۴ تن آنان مستحق و ۲ هزار و ۶۷۴ دیگر حرفه‌ای استند.

در همین حال، جمعیت حلال احمر افغانی از توزیع پول نقد به این گداها خبر داده و می‌گوید که به هر عضو خانواده این گداها دو هزار افغانی توزیع می‌شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button