افغانستان

پولیس ترافیک وزارت امور داخله: روند ثبت سند موتر‌های یک کلی یا بدون سند آغاز شد!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۲۱حوت/۱۴۰۱): پولیس ترافیک وزارت امور داخله‌ی حکومت سرپرست افغانستان در یک نشست خبری روز شنبه ۲۰ حوت گفت که روند ثبت سند موترهای یک کلی آغاز شده است و مالکان این نوع موترها باید تا سه ماه آینده، سند بگیرند.

به گفته‌ی ریاست ترافیک بعد از سه ماه کسانی‌که ثبت سند نشده باشد، موت‌های آنان ضبط خواهد شد.

مسوولان پولیس ترافیک گفت که از موترهای تیز رفتار مودل ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۱ فی سلند، ۵۳۰۰ افغانی، از ۲۰۱۱ الی ۲۰۲۲فی سلند، ۷۰۰۰ افغانی،  از موترهای باربری سال ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۰ فی سلند ۶۹۰۰ افغانی، و از ۲۰۱۰ به بالا فی سلند ۸۹۰۰ افغانی گرفته خواهد شد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button