افغانستان

کابینه‌ی ط‌البان: در هر ۱۰۰ کیلومتری شاهراه‌های کشور مسجد ساخته شود!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۹حمل/۱۴۰۲): کابینه‌ی حکومت سرپرست ط‌البان فیصله کرده‌اند که در هر ۱۰۰ کیلومتری بزرگ‌راه‌های کشور مسجد اعمار شود.

اداره امور ط‌البان در خبرنامه‌ای روز چهارشنبه منتشر کرده است که در آن به وزارت فواید عامه وظیفه سپرده شده است تا در فاصله هر ۱۰۰ کیلومتری بزرگ‌راه‌های کشور مسجد ساخته شود و از آن محافظت شود.

در این اعلامیه آمده است که مساجد باید دارای تمام محلقات و جای جداگانه برای زن و مرد داشته باشد.

در نشست کابینه همچنان فیصله شده است که کمیسیون اقتصادی موظف به ترغیب مالکان تانک‌های تیل برای ساخت مساجد است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button