افغانستان

کابینه حکومت سرپرست طرح توزیع پول نقد به معلولین، یتیمان و بیوه‌ها را تایید کرده است!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۲۴حمل/۱۴۰۲): اداره امور حکومت سرپرست ط‌البان می‌گوید که کابینه طرح توزیع پول نقد ماهانه به معلولین، یتیمان و بیوه‌ها را تایید کرده است.

در خبرنامه‌ای که امروز پنج‌شنبه، اداره امور منتشر کرده، آمده است که طرح وزارت شهدا و معلولین جهت توزیع پول نقد ماهانه برای معلولین، یتیمان و بیوه‌ها ترتیب شده بود، از سوی کابینه تایید شده است.

این اداره در باره مقدار پول و زمان توزیع آن جزئیات نداده است.

کابینه‌ی حکومت سرپرست ط‌البان، روز گذشته همچنان فیصله کرده اند که حقوق معلولین و متقاعدان معاش شمرده نمی‌شود.

کابینه از ادارات دولی خواسته است که متقاعدان که توانایی کار را دارند به شکل موقتی استخدام کنند و معلولین به شکل دایمی تعیین شوند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button