افغانستان

وزارت خارجه‌ ط‌البان: ۴۳ شهروند افغان که از جنگ سودان بیرون انتقال یافته بودند، به کابل رسیدند!

آسواکانیوز(شنبه/۱۶ثور/۱۴۰۲): حافظ ضیا احمد، معاون سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی حکومت سرپرست ط البان می‌گوید که ۴۳ شهروند افغان که از جنگ سودان به عربستان منتقل شده بودند، به کابل رسیدند.

این شهروندان کشور چند روز قبل، به واسطه‌ی عربستان سعودی از سودان بیرون و توسط هواپیمایی آریانا به افغانستان منتقل شدند.

آقای ضیا احمد می‌افزاید که تلاش ها برای تخلیه‌ی شهروندان دیگر در سودان نیز جریان دارد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button