افغانستان

(۲۰ثور) به عنوان روز ملی صادرات نامگذاری شد!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۲۰ثور/۱۴۰۲): کابینه‌ی حکومت سرپرست ط‌البان «۲۰ ثور» را به عنوان روز ملی صادرات نامگذاری کرده است.

وزارت صنعت و تجارت این حکومت می‌گوید که در سال گذشته دو میلیارد دالر صادرات داشته است.

این وزارت همچنان تاکید کرده است که زمینه بهتری را برای تجارت و صادر کنندگان فراهم کرده است.

میوه خشک و تازه، گیاهای دارویی و زغال سنگ از جمله کالاهای مشهور صادراتی افغانستان است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button