افغانستان

حکم اعدام ۲۰۰ شهروند افغان در ایران به حبس کاهش یافت!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۳۱ثور/۱۴۰۲): وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که حکم اعدام ۲۰۰ زندانی افغان در ایران به حبس کاهش یافته و به افغانستان منتقل شدند.

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی این وزارت می‌گوید که یک کمیته برای بررسی پرونده‌ زندانیان افغان ایجاد شده است و از میان ۶ هزار زندانی تا اکنون  ۲۰۰۰ آن به کشور منتقل شده‌اند.

اگرچه آمار دقیق از حضور مهاجران افغان در ایران وجود ندارد، اما وزارت خارجه‌ی این کشور رقم آن را بیش از پنج میلیون می‌داند.

حکومت ایران اخیراً محدودیت‌های از جمله لغو برگه اقامتی مهاجران و خرید نان با کارت بانکی را به مشکلات آنان افزوده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button