افغانستان

نیروهای ا.ا.ا اعتراضات شهروندان افغانستان به ضد پاکستان را در این کشور با تیر اندازی هوایی مانع شدند!

شهروندان افغانستان در پایتخت و ولایت های این کشور در واکنش به سیاست پاکستان در امور داخلی افغانستان دست به راه پیمایی های گسترده زده و شعار های ضد پاکستان سر دادند.

اما چندی از این  اعتراضات گسترده در مرکز و ولایت افغانستان نگذشته بود که معترضان با واکنش نیروهای امارت اسلامی رو به رو شدند و نیروهای طالبان با تیراندازی و پرتاب گاز اشک آور مانع راه پیمایی معترضان شدند.

Mazar e Sharif

در این میان نیروهای ا.ا.ا شماری از زنان و مردان معترض در شهر کابل را یکی از پارکینگ های وسایط در یک ساختمان در بند کردند تا آن ها به اعتراض خود ادامه ندهند.

همچنان شماری از منابع در رسانه های افغانستان تایید می کنند که نیروهای ا.ا.ا خبرنگاران و تصویربرداران که برای پوشش خبری اعتراضات به محل آمده بودند را با خود برده و از سرنوشت شان خبری نیست.

معترضان شعار های چون «پاکستان، پاکستان بیرون شو از افغانستان»، «آزادی»، « مرگ به پاکستان» و «شهر تک جنسیتی بوی تعفن می دهد» می دادند.

Mazar e Sharif

معترضان در ولایت های افغانستان پاکستان را عامل نا امنی در افغاستان می دانند و این کشور را متهم به مداخله آشکار در امور افغانستان می کنند.

Parwan Province

پاکستان در گذشته نیز بار ها از سوی شهروندان افغانستان متهم به حمایت طالبان شده است.
این اعتراضات در ولایت های کابل، مزار شریف، پروان، کندهار، غور، دایکندی و هرات و شماری از ولایت های دیگر راه اندازی شده بود.

این در حالی است که رییس سازمان استخباراتی پاکستان قبل از اعلام حکومت جدید از سوی ا.ا.ا به کابل آمده است و مقام های آنان تاکید می کنند که با اجازه آن ها مقام های پاکستانی به این کشور آمده اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button